Mr Anton Doeve

Loemadjang,  Nederlandsch-Indië 30 januari 1930 - Rome, Italië 26 januari 2014

Geboren op Java te Loemadjang, in voormalig Nederlandsch-Indië.  De familie van Anton Doeve is, sinds hun voorouder Jan van Riebeeck de Kaapkolonie en Kaapstad oprichtte en zijn tocht eindigde in Indië, verbonden geweest met de Oost.

De familie werkte voor het Gouvernement als rechter of resident; voor de studie kwam de familie naar Nederland om te studeren te Lugdunum Batavorum en om na de studie weer terug te keren naar Nederlandsch-Indië.

Anton Doeve zijn vroege jeugd was die van de koloniale tijd, de 19e eeuw, de oude tijd. Zijn jeugd werd abrupt verstoord en zijn leven ingrijpend veranderd tijdens de Japanse bezetting en de bersiap periode die uiteindelijk heeft geleid tot de onafhankelijkheid van Indonesië. De Nederlanders waren niet langer welkom en ook de familie Doeve moest hun land verlaten en vertrok naar het natte en kille Nederland. Een land in Europa dat na WOII niet zeer welkom was om de vluchtelingen uit de koloniën op te vangen. Zo ook moest Anton Doeve acclimatiseren in Nederland. Zijn studententijd in Leiden en lidmaatschap van het L.S.C. heeft Anton Doeve zijn leven gekoesterd. Daar zijn vriendschappen gesmeed en ligt de verdere basis van zijn internationale carriere


Na zijn studie Internationaal Recht aan de Universiteit van Leiden heeft Anton Doeve zijn leven geweid ten behoeve van de internationale gemeenschap in dienst van de F.A.O., met als zetel 'de eeuwige stad' Rome. Anton Doeve trouwde in Rome met de liefde van zijn leven en bleef in Rome tot aan het einde van zijn leven op 26 januari 2014. Zijn wens was het om ook voor de toekomst een bijdrage te leveren aan de internationale rechtsorde en vrede door het bevorderen van de studie internationaal recht, maar ook het bevorderen van de orthomoleculaire geneeskunde. Om deze redenen de stichting mr Anton Doeve Foundation.

stichting mr Anton Doeve Foundation

  • De Stichting heeft ten doel:
  • De bevordering van (Internationaal) recht;
  • Het steunen van studenten bij voorkeur in de rechtswetenschappen te Leiden in hun studie en nevenactiviteiten in de ruimste zin des woords;
  • Het steunen van disputen en (informele) verenigingen op het gebied van symposia, lezingen, cursussen en aanverwante activiteiten op het gebied van (internationaal) rechtelijke aspecten;
  • Het in financiële zin sponsoren van activiteiten op het gebied van juridisch academische waarden en studie;
  • Het in leven houden van het gedachtengoed van mr Anton Doeve, geboren te Lumadjang, Nederlandsch-Indië, overleden te Rome, oud lid LSC, Chairman of the Executive Committee FFOA (FAO);
  • Het bevorderen van de medische en orthomoleculaire wetenschap in het bijzonder onderzoek hiernaar, alsmede het steunen van studenten met diepgaande interesse naar deze wetenschap(pen), in de breedste zin des woords;
  • Het onderhoud en betalen van leges voor de gedenksteen te Rome op de protestante begraafplaats genaamd Cimitero Acattolico per gli Stranieri al Testaccio.